ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Ποια θα είναι η συνέχεια:

Ένα μέλος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσα στις επόμενες 24 ώρες (ή μόλις γυρίσουμε στο γραφείο, αν το αίτημά σας έχει σταλεί εκτός ωρών λειτουργίας).